8499
130 Kč
4987
130 Kč
4979
130 Kč
4960
315 Kč
4957
130 Kč
4545
150 Kč
3694
150 Kč
2968
50 Kč
1927
100 Kč
1827
210 Kč
1434
100 Kč
1388
200 Kč
1125
300 Kč
1097
225 Kč
1095
190 Kč
436
265 Kč

Nejnovější materiály

8848
Prezentace se symboly Anglie a slovíčky, která známe i v češtině.
35 Kč
8500
Pravidla pro psaní a záložky pro žáky.
40 Kč
8499
Výzdoba třídy s tématem džungle a opičky.
130 Kč
8498
12 plakátů na formátu A4
40 Kč
8476
Kartičky s VS po Z s využitím beebota/bluebota a obrázkový PL.
45 Kč
8426
Kódování se 4 pohyby (krok vpřed, vzad, vpravo, vlevo).
45 Kč
8411
Popis lekce a kartičky do hodiny informatiky.
45 Kč
8392
Desková hra k opakování učiva o slovesech.
50 Kč
8366
Výběr materiálů z českého jazyka, matematiky a prvouky pro 2. ročník
2 500 Kč
8347
2 x 101 flashcards na formátu A6, barevná i čb verze
80 Kč
8304
Měsíční témata k výzdobě třídy s bodovými úkoly k bádání a záznamový list.
0 Kč
8303
Záznamová karta k celoročním tématům Badatelé ve 3. ročníku.
0 Kč