11100
200 Kč
9828
60 Kč
8499
130 Kč
4987
130 Kč
4979
130 Kč
4960
315 Kč
4957
130 Kč
4545
150 Kč
3694
150 Kč
2968
50 Kč
1927
100 Kč
1827
210 Kč
1434
100 Kč
1388
200 Kč
1125
300 Kč
1097
225 Kč
1095
190 Kč
1071
100 Kč
436
265 Kč
226
150 Kč

Nejnovější materiály

7960
plakáty na formátu A4 - abeceda, čísla do 20, 2D tvary
170 Kč
7959
3 x 4 plakáty s 2D tvary
30 Kč
7957
2 x 20 plakátů s čísly 1-20
50 Kč
7956
2 x 34 plakátů s písmeny (patková i bezpatková verze)
50 Kč
7949
2 x 34 plakátů s písmeny abecedy se šedým pozadím
50 Kč
7914
Sada pracovních listů k procvičení násobení a dělení.
85 Kč
7913
12 pracovních listů se 48 slovními úlohami na násobení
45 Kč
7849
Sada kartiček k opakování prvouky.
125 Kč
7811
Zpracovaná lekce ICT realizovaná ve třídě k porovnání digitálních zařízení.
30 Kč
7803
10 skládaček - vypočítej, vystřihni a nalep k procvičení násobení a dělení
50 Kč
7762
celkem 40 slov se skupinami dě, tě, ně a bě, pě, vě, mě ke skládání ze slabik
38 Kč
7609
288 oboustranných kartiček - sčítání a odčítání dvojciferných čísel v oboru do 100
30 Kč