8987
Písmena abecedy s obrázky v barevné i čb verzi.
90 Kč
8208
8 omalovánek se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
45 Kč
6769
40 kolíčkových karet ve čtyřech variantách (velká x malá písmena, barevná x čb varianta)
50 Kč
5151
Čtyři tvary písmen na černobílých plakátech formátu A4
50 Kč
5106
Sada plakátů s čísly do 20 a velkými tiskacími písmeny.
65 Kč
5103
3 sady velkých tiskacích písmen jen s rámečkem (barevná i čb verze)
40 Kč
5020
Sada domin - stíny, písmena, slova.
100 Kč
4625
42 slov s názvy zvířat k obtahování - čb i barevné
45 Kč
2812
SADA - výběr více než 30 materiálů k výuce genetické metody čtení.
1 000 Kč
2809
3 skládačky typu Trimino na čtení slov velkými a malými tiskacími písmeny
35 Kč
2781
2 verze hry ala dobble s malými tiskacími písmeny, každá ve dvou provedeních (barevná i čb verze)
55 Kč
2777
4 hry ala dobble po 31 kartách (2 čb a 2 barevné)
55 Kč