Hrajeme si s pohádkou

8229
Předmět:
Český jazyk - sloh
Ročník:
4., 5., 6.
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
35 Kč
Druh materiálu:
Hra, Kartičky
Druh činnosti:
Mluvení, Psaní
Typ hry:
Kartičky
Téma:
Pohádky
Počet stránek:
12
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 6.56 MB
Přidat do košíku

okruhy učiva: sloh, slohové útvary, pohádka, věta jednoduchá  a souvětí, slovní zásoba, tvorba vět, tvořivé psaní, mluvní aktivity, písemné aktivity

OBSAH MATERIÁLU:

celkem 3 x 21 kartiček
zpracovaná lekce pro tvořivé vyučování – hrajeme si  s pohádkou, náměty pro další práci s kartičkami
1 strana  A4 s názvy slohových útvarů – 21 kartiček
1 strana na formátu A4 s názvy pohádek– 21 kartiček
1 strana na formátu A4 s větnými vzorci – 21 kartiček
prázdná strana k dopsání vlastních kartiček
náměty k využití materiálu

POUŽITÍ MATERIÁLU:

Materiál je vhodný pro žáky 1. stupně ZŠ, ideálně pro 4. a 5. ročník
Žáci si procvičí tvorbu souvětí a tvořivé psaní.
Předpokládá se využití materiálu ve více hodinách slohu či   s přesahem materiálu i do dalších předmětů (výtvarná výchova, matematika …).