ČJ - omalovánky pro druháky na celý rok

8224
Předmět:
Český jazyk
Ročník:
2.
Učivo
ČJ - di, ti, ni, ČJ - dě, tě, ně, ČJ - abeceda, ČJ - význam slov, ČJ - měkké a tvrdé souhlásky, ČJ - pravopis ú/ů, ČJ - párové souhlásky, ČJ - bě, pě, vě, mě
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
60 Kč
Druh materiálu:
Omalovánka, Pracovní list
Druh činnosti:
Doplňování, Kreslení a vybarvování
Téma:
Jaro, Léto, Prázdniny, Roční období, Zvířata
Počet stránek:
40
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 24.3 MB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:

okruhy učiva: Druhy hlásek, pravopis ú/ů, skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, di, ti, ni, dy, ty, ny, psaní velkých písmen, párové souhlásky, měkké a tvrdé souhlásky, význam slov – slova nadřazená a podřazená, abeceda, souhlásky, relaxace, omalovánka, doplňování, rozvoj slovní zásoby

 

OBSAH MATERIÁLU:

celkem 10 omalovánek a 10 pracovních listů na formátu A4  na výšku
omalovánky pokrývají učivo českého jazyka 2. ročníku (dělení hlásek, měkké a tvrdé slabiky, skupiny di/ti/ni – dy/ty/ny, skupiny dě/tě/ně/bě/pě/vě/mě, pravopis ú/ů, význam slov – slova nadřazená a podřazená, řazení slov podle abecedy,  párové souhlásky, pravopis velkých písmen, slovní druhy (podstatná jména, slovesa, předložky, spojky)
barevný klíč všech omalovánek na jednom listu na formátu A4
řešení omalovánek – každá samostatně na formátu A4
materiál je koncipovaný jako oboustranný pracovní list (první strana  - omalovánka, druhá strana – list na zápis slov z omalovánky + dopsání dalších slov s daným jevem)

POUŽITÍ MATERIÁLU:

Materiál je vhodný k opakování učiva na konci 2. ročníku nebo na začátku 3. ročníku.
Žáci si procvičí mluvnické učivo 2. ročníku formou omalovánky – vybarvují daná pole dle kódu.
Žáci zapisují slova s danými jevy na druhou stranu omalovánky.