Slova mnohovýznamová - PL

9233
Předmět:
Český jazyk, Český jazyk - sloh
Ročník:
2., 3.
Učivo
ČJ - význam slov
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
35 Kč
Druh materiálu:
Pracovní list
Druh činnosti:
Čtení, Kreslení a vybarvování, Psaní, Vyhledávání
Počet stránek:
20
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 10.67 MB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:
Sada produktů Cena
SADA - význam slov 375 Kč
SADA - slova mnohovýznamová 125 Kč

okruhy: význam slov, slova mnohovýznamová, slovo a jeho význam, obrázek a slovo, tvorba vět, diferenciace práce

OBSAH MATERIÁLU:

celkem 11 PL na formátu A4
4 listy jsou koncipovány jako oboustranný PL – jedna strana věta se dvěma obrázky, druhá strana dvojice obrázků
2 listy s větami a místem pro zakreslení obrázku
1 prázdný list k tvorbě vět a dokreslení obrázku
na jednom listu formátu A4 je 10 vět

 

POUŽITÍ MATERIÁLU: 

Materiál je vhodný pro žáky od 2. ročníku.
Může být využit v hodině mluvnice u tematického celku o významech slov nebo v hodině slohu k rozšíření slovní zásoby.
Žáci čtou věty a vybírají vhodný obrázek. Poté ke zvolenému obrázku tvoří větu.