Testy z ČJ se sebehodnocením na počátku 5. ročníku

743
Předmět:
Český jazyk
Ročník:
5.
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
50 Kč
Druh materiálu:
Hodnocení, Opakování, Pracovní list, Test
Téma:
Začátek šk. roku
Počet stránek:
21
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 14.36 MB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:

použití: podstatná jména, slovesa, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves, slovní druhy, shoda přísudku s podmětem, vyjmenovaná slova, předpony a předložky, stavba slova

OBSAH MATERIÁLU:

4 oboustranné pracovní listy s řešením a sebehodnocením pro žáky
PL1: podstatná jména – vyhledání podstatných jmen, mluvnické kategorie, vzory podst. jmen, pravopis koncovek, synonyma
PL2: slovesa – vyhledání slovesných tvarů, mluvnické kategorie, shoda Př s Po
PL3: stavba slova, předpony a předložky -  vyznačení částí slova, tvorba slov, pravopis předpon a předložek, ě/je
PL4: vyjmenovaná slova a slovní druhy – pravopis VS a slov příbuzných, tvorba vět s VS, znalost VS

 

UŽITÍ MATERIÁLU:

Materiál je vhodný pro opakování učiva českého jazyka ze 4. ročníku v průběhu měsíce září.

Na každý týden je vypracován jeden list.

Jedná se o pracovní listy se sebehodnocením.

Slouží ke zjištění znalostí žáků.

Doporučuji tyto testy nehodnotit, ale pouze je využít pro formativní hodnocení žáků – zvládl/nezvládl, doporučení a tipy pro další vzdělávání …