Třídíme zájmena - skupinová aktivita

1381
Předmět:
Český jazyk
Ročník:
5., 6.
Učivo
ČJ - zájmena
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
30 Kč
Druh materiálu:
Kartičky, Pracovní list
Druh činnosti:
Přiřazování, Stříhání a lepení, Třídění
Počet stránek:
12
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 6.06 MB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:
Sada produktů Cena
SADA - zájmena 200 Kč

použití: zájmena, druhy zájmen, třídění zájmen podle druhu, stříhání a lepení, relaxační aktivita, skupinová práce

 

OBSAH MATERIÁLU:

2 pracovní listy s kartičkami k odstřižení, třídění a nalepení do podkladové tabulky s druhy zájmen
řešení pracovních listů
2 listy se zájmeny z pracovních listů pro práci jednotlivce např. k vybarvování zájmen dle druhu – na jednom listu formátu A4 jsou zájmena pro 3 žáky
 

UŽITÍ MATERIÁLU:

práce ve skupině – děti si vystřihnou kartičky, které nalepují do příslušných sloupců (třídění podle druhu zájmena)
kartičky pro práci jednotlivce – slouží např. k třídění a nalepení do sešitu, k použití jako barevný diktát (vybarvěte zájmena přivlastňovací modře, ukazovací žlutě … apod.), k třídění na lavici a krátkým rozcvičkám (vyhledejte zájmena osobní …)