Jablíčkový den

922
Předmět:
ČJ - genetická metoda, Český jazyk, Matematika, Prvouka
Ročník:
MŠ, 1.
Učivo
Ma - počítání do 6, ČJ - písmena
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
45 Kč
Druh materiálu:
Hra, Kartičky, Pracovní list, Tematická sada
Druh činnosti:
Kreslení a vybarvování, Manipulace, Přiřazování
Typ hry:
Domino
Téma:
Podzim
Počet stránek:
17
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 1 MB
Přidat do košíku

použití:

  • matematika - počet do 5, vybarvování dle počtu, vybarvování dle logické řady (opakování barev)
  • český jazyk - opis písmen, počet slabik ve slově, kreslení dle pokynů
  • prvouka – sad, pojmenování věcí potřebných u sklizně, způsoby uchovávání potravin (mošt, koláč, mrazení, zavařování …)
  • zrakové vnímání – hledání odlišného obrázku v řadě, stínové obrázky
  • orientace na ploše – pojmy vpravo x vlevo, nahoře x dole,  pod x nad, …

 

OBSAH MATERIÁLU:

  • pracovní listy (1 strana matematika, 1 strana zrakové vnímání, 1 strana český jazyk, 1 strana kreslení dle diktátu)
  • metodika k jednotlivým úkolům a návod pro další práci k pohybovým hrám, činnostním úkolům, hrám ve skupině apod.
  • pomůcka – předloha pro barevné klíče k vyskládání rytmu pomocí PET víček
  • pomůcka – hra domino (obrázek a jeho stín)