Početní podložky do 20

5127
Předmět:
Matematika
Ročník:
1., 2.
Učivo
Ma - počítání do 10, Ma - počítání do 20
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
30 Kč
Druh materiálu:
Pomůcka
Druh činnosti:
Počítání, Porovnávání, Psaní
Počet stránek:
15
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 7.42 MB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:

použití: počet do 20, sčítání v oboru do 20, odčítání v oboru do 20, práce s číselnou osou, práce s mřížkou, číslo před/za daným číslem

OBSAH MATERIÁLU:

celkem 6 podložek na formátu A4
1 podložka na formátu A4 pro sčítání v oboru do 20 za pomoci rozkladu (ve dvou verzích)
1 podložka na formátu A4 pro odčítání v oboru do 20 za pomoci rozkladu (ve dvou verzích)
1 podložka na formátu A4 pro zápis čísla do 20
1 podložka na formátu A4 se čtvercovou mříží

POPIS MATERIÁLU:

Materiál slouží zejména k nácviku sčítání a odčítání v oboru do 20  s přechodem za pomoci rozkladu.

Žáci si zapíší příklad, dopíší rozklad. Příklad si mohou znázornit  i s pomocí mřížky. Buď si tam dokreslí drobné symboly (čárky, tečky, kruhy), nebo si mohou do mřížky položit drobné předměty, např. fazolky.

Příklad si mohou také znázornit na číselné ose, případně využít část tabulky s čísly do 20.

Na početní podložky lze po zalaminování psát fixou na mazací tabulku.

Početní podložky jsou vyhotoveny ve dvou verzích, tj. se šedým podbarvením desítky i bez.

POPIS MATERIÁLU – ČÍSLA DO 20:

Materiál slouží zejména k orientaci v číselném oboru do 20.

žáci si zapíší do velkého obdélníku číslo (můžeme jim ho nadiktovat, nebo si mohou hodit kostkami)
zapíší počet desítek a počet jednotek, které tvoří dané číslo, např. 13 (1 D 3 J)
číslo vyznačí v číselné tabulce a určí číslo před a za daným číslem
ústně se můžeme ptát také na číslo o n větší/menší
ústně můžeme určit, zda se jedná o číslo sudé nebo liché
počítadlo slouží k názorné představě o čísle, dítě si může vybarvit daný počet
žák znázorní číslo na číselné ose
na druhou stranu doporučuji nakopírovat čtvercovou mříž