Početní pyramidy do 10 PL

3125
Předmět:
Matematika
Ročník:
1.
Učivo
Ma - počítání do 10, Ma - dopočítávání
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
35 Kč
Druh materiálu:
Pracovní list
Druh činnosti:
Počítání
Typ hry:
Opakovačky
Téma:
Zima
Počet stránek:
21
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 9.79 MB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:
Sada produktů Cena
VELKÁ SADA - počet a počítání do 10 800 Kč

použití: numerace do 10, sčítání, dopočítávání, početní pyramidy, rozvoj logického myšlení

 

OBSAH MATERIÁLU:

celkem 8 pracovních listů na formátu A4 s řešením
na každém pracovním listu je 8 početních pyramid k vyřešení
4 PL mají zadány všechna čísla ve spodním patře
4 PL slouží k dopočítávání – vycházejí ze stejných PL jako pyramidy s čísly zadanými ve spodním patře, slouží k diferenciaci práce žáků (jednodušší x náročnější zadání)
řešení PL

 

UŽITÍ MATERIÁLU:

Materiál je vhodný k procvičení operace sčítání a dopočítávání do 10.

 

POPIS AKTIVITY:

Žáci si procvičí počítání do 10.

Máme dvě možnosti práce:

a)nakopírujeme vždy oboustranně jednodušší a náročnější variantu PL
b)máme možnost diferenciace zadání pro slabší a nadanější žáky (čísla zadaná ve spodním patře pyramidy x pyramidy k dopočítávání)