Tajemné číslo - 1. ročník

258
Předmět:
Matematika
Ročník:
1.
Učivo
Ma - počítání do 20
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
30 Kč
Druh materiálu:
Hra, Opakování
Druh činnosti:
Luštění, Počítání, Pohyb
Typ hry:
Běhací aktivita
Téma:
Konec šk. roku
Počet stránek:
12
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 498.72 KB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:
Sada produktů Cena
SADA - Tajemné číslo 1. až 5. ročník 130 Kč

okruhy učiva:

číslo, počet, sčítání odčítání, porovnávání čísel (menší/větší než), umístění čísla na číselné ose (před/za/mezi), počet D a J, polovina, dvojnásobek …

OBSAH MATERIÁLU:

  • 18 barevných kartiček, každá obsahuje 6 čísel a 3 indície
  • 18 černobílých kartiček pro úsporný tisk (lze nakopírovat na barevný papír)
  • 6 kartiček pracuje s čísly do 10
  • 12 kartiček zahrnuje čísla v oboru do 20

POPIS AKTIVITY:

  • Žáci obdrží hromádku kartiček.
  • Mohou pracovat samostatně nebo ve skupině.
  • Materiál lze použít i pro běhací diktát. Potom ve třídě umístíme předem vybrané kartičky.
  • Úkolem žáků je podle tří indicií určit tajemné číslo.
  • Indicie používají matematické termíny, se kterými se žáci v průběhu 1. ročníku seznámili.
  • Pokud kartičky zalaminujete, lze na ně psát (škrtat si vyloučená slova) fixou na mazací tabulku v případě individuální nebo skupinové práce.