7762
celkem 40 slov se skupinami dě, tě, ně a bě, pě, vě, mě ke skládání ze slabik
38 Kč
7603
Lapbook pro druháky s přehledy učiva českého jazyka.
55 Kč
7468
2 trimina po 12 kartičkách
0 Kč
7291
Hexagony s obrázky i se slovy, měkké a tvrdé slabiky.
85 Kč
7280
Hexagony se slovy i s obrázky - měkké slabiky.
55 Kč
7269
2 x 208 kolíčkových kartiček, barevná i čb verze
120 Kč
7268
208 čb kolíčkových kartiček - všechny párové souhlásky
60 Kč
7267
208 kolíčkových kartiček - všechny párové hlásky
80 Kč
7206
3 x 16 pracovních listů (liší se provedením linek)
70 Kč
7205
3 x 7 pracovních listů
40 Kč
7203
3 x 9 pracovních listů s obrázky pro zápis slov s měkkými slabikami
45 Kč
6905
Dělení hlásek - samohlásky x souhlásky, druhy souhlásek.
0 Kč