1267
80 kolíčkových kartiček s obrázky k tvorbě slovních spojení a označení druhu přídavného jména
50 Kč
1263
Soubor materiálů k určování druhů přídavných jmen - kolíčkové karty, desková hra, přehled učiva, kartičky.
150 Kč
1262
120 kolíčkových karet k určení druhů přídavných jmen
40 Kč
1253
24 slovních spojení s bě-pě-vě-mě, čtení s porozuměním, 4 hry, 2 stupně obtížnosti
30 Kč
1230
2 x 10 pracovních listů k popisu obrázků (počet předmětů, jejich umístění - užívání předložek místa, barvy), mluvení a psaní vět v angličtině, cizích jazycích, ale i v českém jazyce
40 Kč
1224
10 testů po 10 slovních spojeních a kontrola práce
50 Kč
1211
4 hry po 12 puzzle kartiček (tj. 24 dílků) k procvičení souhláskových změn u přídavných jmen tvrdých mužský rod, životný
40 Kč
1191
Desková hra s tříděním přídavných jmen se 108 kartičkami.
40 Kč
1187
Interaktivní prezentace - děti přiřazují malé a velké tiskací písmeno a postupně se jim vybarvuje obrázek.
40 Kč
1146
... aneb hrajeme si s přídavnými jmény a třídíme je, ale také můžeme číst legrační slovní spojení
40 Kč
1137
2 tabulky pro výrobu praktického přehledu s učivem - lze vlepit do sešitu formátu A5 nebo na papír formátu A4 na šířku
20 Kč
1131
Motivační kartičky Už píšu perem pro prvňáčky.
40 Kč