2633
PODZIM v 1. třídě - 6 pracovních listů, 2 hry
50 Kč
2554
10 kartiček se slabikami k tvořivé práci a čtení
0 Kč
2549
2 domečky, 12 slabik ke čtení, prázdné kartičky k dopsání slabik
20 Kč
2515
Demonstrační karty k ŽA s písmeny MLPS + AEIOU, 4 tvary písma, obrázky.
55 Kč
2514
44 karet se slabikami na formátu A6, velká tiskací písmena
0 Kč
2507
Soubor materiálů k živé abecedě s písmeny MLSP + AEIOU
300 Kč
2466
10 omalovánek k Živé abecedě ke čtení písmen, slabik a slov
50 Kč
2391
24 kartiček k obrázkovému čtení se slabikou MÁ
30 Kč
2055
Výukové kolečko v čb i barevné verzi, 24 kartiček ke skloňování.
35 Kč
2054
216 kartiček ve třech typech písma se souhláskami S M L T P J
25 Kč
2031
Desková hra na čtení písmen, slabik a jmenování zvířat.
30 Kč
2029
3 verze pásů s abecedou na formátech A4, výzdoba třídy, kartičky, pomůcka, barevná i čb verze.
45 Kč