1009
6 hudebních omalovánek podle symbolů s vánoční tematikou
40 Kč
906
Kartičky pro rytmické bingo pro 2/4, 3/4 a 4/4 takt.
40 Kč
890
Materiály s motivem svátku Halloween - kolíčkové karty, omalovánky, dobble, hra Já mám, kdo má ...
225 Kč
889
6 omalovánek podle kódů (písmena, symboly, počet do 6)
45 Kč
869
65 rytmických karet ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu spolu s náměty k využití karet v hodinách Hv.
50 Kč
867
Zábavná hra pro starší žáky s hudebními pojmy.
30 Kč
853
4 výukové plakáty k výzdobě třídy
40 Kč
848
Sada materiálů k opakování základních hudebních pojmů na 1. stupni.
145 Kč
846
24 dominových kartiček se základními hudebními pojmy na 1.stupni ZŠ v černobílé i barevné variantě
45 Kč
843
28 dvojic karet se základními pojmy z hudební výchovy k výzdobě třídy, barevná i černobílá verze
50 Kč
842
3 pracovní listy typu vystřihni a nalep k opakování základních hudebních pojmů formou samostatné práce žáků
40 Kč