6421
Adventní svíce k výzdobě třídy.
0 Kč
6312
Soubor materiálů - kartičky, plakáty, pracovní listy, čtení.
300 Kč
5151
Čtyři tvary písmen na černobílých plakátech formátu A4
50 Kč
5115
20 plakátů na formátu A4 k měkkým a tvrdým slabikám
40 Kč
5113
Sada materiálů k výuce o měkkých a tvrdých souhláskách.
370 Kč
5107
2 x 32 kartiček na formátu A6 (barevné i čb)
45 Kč
5106
Sada plakátů s čísly do 20 a velkými tiskacími písmeny.
65 Kč
5103
3 sady velkých tiskacích písmen jen s rámečkem (barevná i čb verze)
40 Kč
5084
11 plakátů s barvami a 11 čb omalovánek se stejnými obrázky jako na plakátech
40 Kč
5071
Soubor materiálů k 9 osobám spojenými s ICT.
55 Kč
5002
Velký rozvrh na magnetickou tabuli s motivem lišky.
50 Kč
4987
Sada materiálů k organizaci třídy s motivem sovy.
130 Kč