Život kdysi a nyní - malujeme a tvoříme

1051
Předmět:
Český jazyk - sloh, Matematika, Prvouka
Ročník:
3., 4.
Učivo
Ma - počítání do 1 000, Ma - násobení a dělení
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
50 Kč
Druh materiálu:
Omalovánka, Pracovní list, Tematická sada
Druh činnosti:
Kreslení a vybarvování, Mluvení, Psaní
Typ hry:
Barevné učení
Počet stránek:
23
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 14.02 MB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:

použití: násobení a dělení, sčítání a odčítání, počítání bez závorky, život kdysi a nyní, minulost a současnost, telefonování, doprava, poslech hudby, sledování pořadů, měření času, bydlení, tvořivé psaní, skupinová práce, vyprávění život kdysi x nyní …, tematické dny, centra aktivit

 

OBSAH MATERIÁLU:

•6 pracovních listů na formátu A4 ve tvaru omalovánky podle zadání – porovnání života kdysi a nyní

•6 pracovních listů k porovnání života kdysi a nyní (tvořivé psaní)

•1 pracovní list s linkami k tvořivému psaní

•popis práce, návrh činnosti pro výtvarnou výchovu

 

UŽITÍ MATERIÁLU:

Materiál propojuje učivo prvouky (život kdysi a nyní), matematiky (násobení a dělení, počítání bez závorky, sčítání a odčítání) a slohu (tvořivé psaní – porovnání života kdysi a nyní). Materiál je tak vhodný k zařazení do tematických dnů či k využití v rámci center aktivit.