B-p-d pracovní listy

434
Předmět:
Český jazyk
Ročník:
1., 2.
Učivo
ČJ - písmena
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
40 Kč
Druh materiálu:
Pracovní list
Druh činnosti:
Doplňování, Kreslení a vybarvování, Třídění
Počet stránek:
24
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 589.83 KB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:
Sada produktů Cena
SADA B-p-d 265 Kč

okruhy učiva:

rozlišování tvarů písmen b x p x d, doplňování písmen do slov, čtení slov, tvorba vět se slovy, třídění slov

OBSAH MATERIÁLU:

 • 2 pracovní listy na vybarvování b p d
 • prázdný list k vytvoření vlastního návrhu
 • 2 pracovní listy na vybarvování skupin písmen
 • prázdný list k vytvoření vlastního návrhu se skupinami písmen
 • 2 pracovní listy na kroužkování b p d ve slovech
 • prázdný list k zapisování vlastních slov
 • 1 tabulka pro třídění slov (slova s b p d)
 • 2 pracovní listy k doplňování písmen do slov
 • řešení pracovních listů
 • náměty pro další využití materiálu

POPIS AKTIVITY:

 • Žáci obdrží pracovní list.
 • Mohou pracovat samostatně nebo ve skupině.
 • Úkolem žáků je pracovat dle zadání, např. hledat dané tvary, vybarvovat je dle zadání, třídit apod.