Být a bít ve větách - PL

9827
Předmět:
Český jazyk
Ročník:
3., 4., 5.
Učivo
ČJ - vyjmenovaná slova
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
35 Kč
Druh materiálu:
Pracovní list
Druh činnosti:
Čtení, Doplňování, Kreslení a vybarvování, Psaní
Počet stránek:
26
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 11.46 MB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:
Sada produktů Cena
SADA - být a bít 60 Kč
SADA - vyjmenovaná slova PL 70 Kč

okruhy učiva: význam slova, vyjmenovaná slova, být x bít, pracovní listy, ilustrace, věta a její význam

OBSAH MATERIÁLU:

celkem 6 oboustranných pracovních listů, formát A4
každý pracovní list obsahuje 15 vět k rozlišení významů slov být x bít, včetně jejich předpon (např. dobýt x dobít, nabýt x nabít, přibýt x přibít …)
na druhé straně pracovního listu jsou 4 věty a prostor  k ilustraci
řešení PL (doplnění i,í/y,ý)

 

POUŽITÍ MATERIÁLU:

Materiál je vhodný pro žáky od 4. ročníku (ev. 3. ročníku), žáci rozlišují významy slov být x bít.
Žáci si procvičí rozlišování významů slov být x bít. Ve větách doplní i,í/y,ý a na konec řádku napíší význam slova. Např. Voják nab__l pušku. Voják nabil pušku.  (nabít, nabije).

 

PRÁCE S MATERIÁLEM:

Žáci obdrží oboustranný pracovní list.
Jejich úkolem je doplnit do vět správně i,í/y,ý.
Větu správně celou napíší.
Do posledního sloupce napíší, zda se jedná o význam slova být (bude) nebo bít (bije).
Na druhou stranu pracovního listu si vyberou větu či věty a nakreslí ilustraci.