Češtinářská bojovka pro 5. ročník

1730
Předmět:
Český jazyk
Ročník:
5., 6.
Učivo
ČJ - kat. podst. jmen, ČJ - kat. sloves, ČJ - zájmena, ČJ - druhy číslovek
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
50 Kč
Druh materiálu:
Hra, Kartičky, Opakovací otázky
Druh činnosti:
Čtení, Luštění, Pohyb
Typ hry:
Běhací aktivita, Kartičky
Téma:
Konec šk. roku
Počet stránek:
42
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 20.17 MB
Přidat do košíku

použití: didaktická hra, bojovka, konec roku, opakování učiva, zájmena, věta jednoduchá a souvětí, podmět, druhy podmětu, mluvnické kategorie sloves, slovní druhy …

 

OBSAH MATERIÁLU:

14 barevných kvízových otázek na formátu A4 (lze tisknout i v menším formátu, tj. 2 stránky na list)
14 černobílých kvízových otázek na formátu A4 pro úsporný tisk (lze tisknout i v menším formátu, tj. 2 stránky na list)
karta pro 4 žáky na jednom listu k zápisu výsledků, tzv. odpovědní karta
5 pravdivých a 5 nepravdivých tvrzení o spisovateli z tajenky k třídění, včetně opravy nepravdivých tvrzení
náměty pro další práci
 

UŽITÍ MATERIÁLU :

jedná se o didaktickou hru vhodnou na konec školního roku, kdy propojíme pobyt venku s pohybem a opakování učiva 5. ročníku
jednotlivé kartičky upevníme v terénu (např uvázáním na školní plot, připevněním na stromy, položením do trávy se zatížením kartičky …), lze je také rozmístit na školní chodbu
doporučuji kartičky umísťovat v náhodném pořadí, aby děti již po pár úkolech neodhadly tajenku
určíme trasu, po které děti půjdou nebo poběží, např. barevnými fáborky z krepového papíru 
děti mohou pracovat samostatně nebo ve dvojicích
jednotlivec nebo dvojice obdrží záznamovou kartu, do které si zapisují písmena u správných odpovědí (výjde jim tajenka: JAROSLAV FOGLAR)
bojovku můžeme pojmout i soutěžně, kdy rozhoduje čas a přesnost splnění úkolu, tj. správně zapsaná písmena do odpovědní karty