Domino ě/je

267
Předmět:
Český jazyk
Ročník:
4., 5.
Učivo
ČJ - bě, pě, vě, mě
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
30 Kč
Druh materiálu:
Hra, Kartičky, Pomůcka
Druh činnosti:
Doplňování, Přiřazování
Typ hry:
Domino
Počet stránek:
9
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 478.32 KB
Přidat do košíku

POPIS AKTIVITY:

  • Materiál obsahuje 4 hry domino – pravopis ě/je
  • Každá hra obsahuje 24 kartiček se slovními spojeními.
  • Hru lze začít vyložením libovolné kartičky.

DALŠÍ NÁMĚTY:

  • individuální práce – žák sám složí domino
  • párová nebo skupinová práce – menší skupinka žáků složí domino
  • práce s celou třídou – každý žák obdrží jednu kartičku, postupně tvoříme domino a odůvodňujeme pravopis
  • přepis slovních spojení do sešitu
  • tvorba vět s danými slovními spojeními