Lapbook pro druháky - český jazyk

7603
Předmět:
Český jazyk
Ročník:
2.
Učivo
ČJ - písmena, ČJ - psací písmo, ČJ - dvojhlásky au, ou, ČJ - abeceda, ČJ - druhy vět, ČJ - význam slov, ČJ - měkké a tvrdé souhlásky, ČJ - pravopis ú/ů, ČJ - párové souhlásky
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
55 Kč
Druh materiálu:
Opakování, Pomůcka
Druh činnosti:
Doplňování, Kreslení a vybarvování, Manipulace, Přiřazování, Psaní, Skládání, Stříhání a lepení
Typ hry:
Lapbook
Téma:
Konec šk. roku
Počet stránek:
34
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 19.53 MB
Přidat do košíku

na video k materiálu se můžete podívat zde

 

použití: lapbook, opakování učiva, samohlásky, souhlásky, druhy souhlásek, druhy vět, pravopis ú/ů, pravopis i/y, tvrdé a měkké souhlásky, párové souhlásky, význam slov

OBSAH MATERIÁLU:

10 stran  - podrobný návod na sestavení lapbooku s množstvím fotografií
14 stran na formátu A4 k tvorbě lapbooku (kniha na poslední stranu zpracována ve dvou verzích otevírání na bok nebo přetáčení stran nahoru)

 

PŘEHLED UČIVA V LAPBOOKU:

abeceda (tvary písmen tiskací i psací, jak jednotlivá písmena abecedy čteme, návod na řazení slov podle abecedy)
dělení hlásek (samohlásky, souhlásky, dvojhlásky, druhy souhlásek, měkké a tvrdé souhlásky, měkké a tvrdé slabiky)
pravopis ú/ú  s názornou pomůckou (vláček)
pravopis i/y – tvrdé a měkké slabiky s algoritmem pro odůvodňování pravopisu
druhy vět – 4 druhy vět, znaménka za větou, zkratka pro označení druhu vět a příkladová věta
párové souhlásky – přehled párových souhlásek, odůvodnění pravopisu, kapsička se slovy  k doplnění souhlásky
význam slov – slova jednoznačná x mnohoznačná, slova neutrální x citově zabarvená, slova stejného x opačného významu, slova nadřazená, podřazená     a souřadná
 

UŽITÍ MATERIÁLU:

Materiál je vhodný pro výrobu opakovací knížky (lapbooku). Je vhodné ho vyrábět postupně, např. poslední dva měsíce před koncem školním roku  a zároveň si dané učivo opakovat. Žákům lapbook poslouží potom i na začátku 3. ročníku. Budou tak mít neustále po ruce svou pomůcku s přehledy učiva.

 

POPIS AKTIVITY:

Žáci si procvičí veškeré učivo 2. ročníku. Knížka není zcela hotová – žáci do ní dopisují, dokreslují, vybarvují obrázky.