Pády - tvary slov, desková hra

1685
Předmět:
Český jazyk
Ročník:
3., 4.
Učivo
ČJ - kat. podst. jmen
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
40 Kč
Druh materiálu:
Hra, Kartičky
Druh činnosti:
Manipulace, Mluvení
Typ hry:
Desková hra
Počet stránek:
21
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 14.38 MB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:
Sada produktů Cena
SADA - pády 300 Kč

použití: pády, tvary slov, podstatná jména, názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů, desková hra, relaxační aktivita, skupinová aktivita

 

OBSAH MATERIÁLU:

desková hra s pohádkovým motivem v barevné i čb variantě
100 kartiček se slovy (20 názvů osob, 20 názvů zvířat, 20 názvů věcí, 20 názvů vlastností a 20 názvů dějů)
prázdná šablona na zápis slov
zadní strana kartiček s obrázkem kouzelné hůlky
přehled zájmen na formátu A4
náměty pro další práci
 

UŽITÍ MATERIÁLU:

Hra slouží k tvorbě tvarů slov (skloňování podstatných jmen).
Třídění podstatných jmen – osoba, zvíře, věc, vlastnost a děj.
Třídění podstatných jmen podle rodu – rod mužský, ženský, střední.
Podstatná jména a ukazovací zájmena. Děti si postupně berou kartičku a ukazují na podstatná jména.
Užití podstatných jmen ve větách.
Tvorba přívlastků – jaká může být teta/tužka …