Předprázdninové opakování v pohybu

555
Předmět:
Český jazyk, Matematika, Prvouka, Ostatní
Ročník:
2., 3.
Učivo
Ma - počítání do 100
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
40 Kč
Druh materiálu:
Kartičky, Opakování
Druh činnosti:
Čtení, Doplňování, Luštění, Počítání
Typ hry:
Běhací aktivita, Kartičky
Téma:
Konec šk. roku, Začátek šk. roku
Počet stránek:
20
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 975.39 KB
Přidat do košíku

okruhy učiva:

druhy vět, řazení slov podle abecedy, slovní skrývačky, pohádkové dvojice, slova souřadná, slova nadřazená, dělení slov na slabiky, druhy hlásek, slovní druhy – podstatná jména a slovesa, strom a plod, ptáci stálí, přírodnina – surovina – výrobek, domácí zvířata a mláďata, násobky, slovní úlohy, početní had, geometrické tvary

OBSAH:

  • 20 úkolů z českého jazyka, matematiky a prvouky na kartách
  • Na jedné straně A4 jsou 2 karty s úkoly (formát A5).
  • záznamová tabulka pro odpovědi
  • řešení úloh

 

POPIS AKTIVITY:

  • Karty slouží k opakování učiva 2. ročníku na konci školního roku pro předměty český jazyk, matematika a prvouka. Mohou být využity i jako opakování na počátku 3. ročníku.
  • Každá otázka má příslušný počet bodů, který je vyznačen v dolní části karty.
  • Karty jsou připraveny k použití i venku, například na školní zahradě, přilehlé louce či parku. Lze je využít i ve škole, například umístit na školní chodbu a využít metodu běhacího diktátu.
  • Žáci mohou plnit úkoly samostatně, ve dvojicích nebo menších skupinách.
  • Své odpovědi zaznamenají do připraveného archu. V případě, že mají u některé otázky málo místa, je připravena i druhá strana se širšími poli.
  • Aktivita umožňuje každému žákovi porovnat své výkony a zjistit tak oblasti, které je potřeba si ještě doplnit.