Souvětí s housenkami

444
Předmět:
Český jazyk
Ročník:
3., 4.
Učivo
ČJ - věty, ČJ - VJ x S
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
40 Kč
Druh materiálu:
Kartičky, Pomůcka
Druh činnosti:
Doplňování, Manipulace, Přiřazování, Skládání
Typ hry:
Kartičky
Počet stránek:
20
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 683.41 KB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:
Sada produktů Cena
SADA - Věta jednoduchá a souvětí 110 Kč

OBSAH MATERIÁLU:

  • 12 souvětí, která se rozdělí na dvě poloviny – žáci hledají vhodná zakončení.
  • 20 různých vzorců, která slouží pro tvorbu vět, či k přiřazování vzorců jednotlivým větám
  • 40 vět k určení vzorce souvětí
  • přidána verze v odstínech šedi pro úsporný tisk

POPIS AKTIVITY:

  • Žáci obdrží hromádku kartiček.
  • Mohou pracovat samostatně nebo ve skupině.
  • K částem souvětí doplní jejich zakončení.
  • K vzorcům vět vymýšlejí věty dle tohoto vzorce. Případně na lístečky opisují souvětí z určeného textu a přiřazují je k daným vzorcům.
  • K větám přiřazují vzorec souvětí. Mohou také změnit spojovací výraz a navrhnout jiná zakončení souvětí. Je taktéž možno věty opsat do sešitu, zvýraznit spojovací výrazy a zapsat vzorec souvětí.

Pozn.: spojka nebo je v materiálu uvedena bez čárky před touto spojkou. Mějte na paměti, že je-li spojka NEBO použíta ve větě ve významu slučovacím, potom se čárka nepíše. Použijeme-li spojku NEBO ve významu vylučovacím, potom si děti dopíší před tuto spojku čárku.