Tajemné slovo - 1. ročník

256
Předmět:
Český jazyk
Ročník:
1.
Učivo
ČJ - slova, ČJ - psací písmo
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
30 Kč
Druh materiálu:
Hra, Opakování
Druh činnosti:
Čtení, Luštění, Pohyb
Typ hry:
Běhací aktivita
Téma:
Konec šk. roku
Počet stránek:
12
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 528.64 KB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:
Sada produktů Cena
SADA - Tajemné slovo 1. až 5. ročník 130 Kč

okruhy učiva:

počet slabik, počet písmen, písmena tiskací x psací, písmena malá x velká, význam slov, krátká a dlouhá slabika, rytmický zápis slov, rýmy, slova začínající a končící na dané písmeno,

POPIS AKTIVITY:

  • Žáci obdrží hromádku kartiček.
  • Mohou pracovat samostatně nebo ve skupině.
  • Materiál lze použít i pro běhací diktát. Potom ve třídě umístíme předem vybrané kartičky.
  • Úkolem žáků je podle tří indicií určit tajemné slovo.
  • Indicie používají mluvnické termíny, se kterými se žáci v průběhu 1. ročníku seznámili.
  • Pokud kartičky zalaminujete, lze na ně psát (škrtat si vyloučená slova) fixou na mazací tabulku v případě individuální nebo skupinové práce.