Tajemné slovo - 2. ročník

255
Předmět:
Český jazyk
Ročník:
2.
Učivo
ČJ - měkké a tvrdé souhlásky, ČJ - stavba slova
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
30 Kč
Druh materiálu:
Hra, Opakování
Druh činnosti:
Čtení, Luštění, Pohyb
Typ hry:
Běhací aktivita
Téma:
Konec šk. roku
Počet stránek:
9
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 509.97 KB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:

okruhy učiva:

počet písmen, počet slabik, význam slov – slova opačného významu, slovní druhy – podstatné jméno, přídavné jméno, sloveso, samohláska x souhláska, druhy souhlásek – tvrdé, měkké, obojetné, slabikotvorná souhláska, rýmy,

POPIS AKTIVITY:

  • Žáci obdrží hromádku kartiček.
  • Mohou pracovat samostatně nebo ve skupině.
  • Materiál lze použít i pro běhací diktát. Potom ve třídě umístíme předem vybrané kartičky.
  • Úkolem žáků je podle tří indicií určit tajemné slovo.
  • Indicie používají mluvnické termíny, se kterými se žáci v průběhu 2. ročníku seznámili.