Tajemné slovo - 4. ročník

253
Předmět:
Český jazyk
Ročník:
4.
Učivo
ČJ - vyjmenovaná slova, ČJ - slovní druhy, ČJ - vzory podst. jmen
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
30 Kč
Druh materiálu:
Hra, Opakování
Druh činnosti:
Čtení, Luštění, Pohyb
Typ hry:
Běhací aktivita
Téma:
Konec šk. roku
Počet stránek:
9
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 472.07 KB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:

okruhy učiva:

slova mnohovýznamová, spisovná x nespisovná, stavba slova, slova vyjmenovaná, slova příbuzná, slovní druhy, dělení hlásek, počet slabik, mluvnické kategorie podstatných jmen, vzory podstatných jmen, mluvnické kategorie sloves – osoba, číslo, čas, způsob

 

POPIS AKTIVITY:

  • Žáci obdrží hromádku kartiček.
  • Mohou pracovat samostatně nebo ve skupině.
  • Materiál lze použít i pro běhací diktát. Potom ve třídě umístíme předem vybrané kartičky.
  • Úkolem žáků je podle tří indicií určit tajemné slovo.
  • Indicie používají mluvnické termíny, se kterými se žáci v průběhu 4. ročníku seznámili.
  • Pokud kartičky zalaminujete, lze na ně psát (škrtat si vyloučená slova) fixou na mazací tabulku v případě individuální nebo skupinové práce.