Čtení vět a tvorba souvětí

445
Předmět:
ČJ - genetická metoda, Český jazyk, Český jazyk - sloh, Ukrajina a cizinci
Ročník:
1., 2., 3.
Učivo
ČJ - věty, ČJ - VJ x S
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
40 Kč
Druh materiálu:
Kartičky, Pomůcka
Druh činnosti:
Manipulace, Přiřazování, Skládání
Typ hry:
Kartičky
Počet stránek:
16
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 578.18 KB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:
Sada produktů Cena
SADA - Věta jednoduchá a souvětí 110 Kč

použití: samostatná práce, práce ve skupině, procvičování učiva, čtení a opis vět, spojování vět do souvětí, spojovací výrazy, věta jednoduchá a souvětí, rozvoj mluvních dovedností

OBSAH MATERIÁLU:

  • 40 vět jednoduchých ke čtení zapsanými velkými tiskacími písmeny. Věty slouží také k opisu a spojování do souvětí.
  • Na jedné straně formátu A4 je 10 kartiček.
  • cca 45 kartiček se spojovacími výrazy napsanými malými tiskacími písmeny
  • strana s prázdnými vagónky – možnost dopsat si ručně věty nebo spojovací výrazy

POPIS AKTIVITY:

1.ročník:  žáci čtou krátké věty a opisují je do sešitu, případně přepisují do psacího písma.

2. ročník: obohacování věty – žáci rozšíří větu o další větné členy. Navedeme je otázkami, např. POMOHL JSEM JANĚ. Kdy? S čím? Jak?

3. ročník:

  • věta J x S – žáci si vylosují dvě kartičky a zkusí je spojit do souvětí. Mnohdy vzniknou velmi vtipná souvětí. Pokud se dětem práce daří, nabídneme dobrovolníkům tři kartičky, které se pokusí spojit do jednoho souvětí.
  • spojovací výraz a věta jednoduchá – děti si vylosují jednu kartičku s větou a spojovací výraz. Jejich úkolem je dokončit souvětí.
  • vzorec souvětí – žáci si vylosují dvě kartičky, utvoří souvětí, které do sešitu přepíší a doplní vzorec souvětí
  • souvětí a VS – žáci si vylosují jednu kartičku s větou jednoduchou a jedno vyjmenované slovo. Jejich úkolem je větu použít v souvětí spolu se zadaným vyjmenovaným slovem. Např. ZŮSTANU DOMA. myš à Přestože se hodně bojím myší, tak zůstanu doma.

4. a 5. ročník:

  • vyprávění – žáci si vylosují jednu nebo dvě kartičky a pokusí se napsat krátké vyprávění.