Obtahování s písmeny

155
Předmět:
ČJ - genetická metoda, Český jazyk, Český jazyk - psaní
Ročník:
MŠ, 1.
Učivo
ČJ - písmena
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
40 Kč
Druh materiálu:
Kartičky
Druh činnosti:
Obtahování, Psaní
Počet stránek:
11
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 7.3 MB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:
Sada produktů Cena
SADA - čteme a kreslíme 120 Kč

OBSAH MATERIÁLU:

  • 23 karet s písmeny - A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, X, Z
  • 2 karty s obrázkem zvířete pro doplnění stránky s kartičkami (žabka a mravenec) 
  • celkem 25 karet
  • Na jednom listu A4 je 5 kartiček.
  • Náměty pro další práci.

UŽITÍ MATERIÁLU:

  • Materiál je vhodný pro předškoláky a žáky 1. ročníku. 
  • Slouží k rozvoji grafomotoriky. Děti fixou na mazací tabulky obtahují danou linii na kartičce. Po skončení práce stačí kartičku smazat suchým hadříkem a je opět připravena k dalšímu použití.

POPIS KARTIČKY:

Na začátku linie je obrázek, který děti dovede k počátečnímu písmenu slova. Děti tak identifikují náslovnou hlásku (čím slovo začíná) a seznamují se s velkými tiskacími tvary písmen.