Slabiky pomocí hlasů zvířat - zdarma

483
Předmět:
ČJ - genetická metoda, Český jazyk
Ročník:
1.
Učivo
ČJ - slabiky, ČJ - slova
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
0 Kč
Druh materiálu:
Hra, Kartičky
Druh činnosti:
Manipulace, Mluvení, Přiřazování
Typ hry:
Kartičky
Téma:
Zvířata
Počet stránek:
11
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 778.54 KB
Přidat do košíku

použití: individuální práce, práce ve skupině, opakování tvarů písmen, čtení písmen, náslovná hláska, čtení slov

OBSAH MATERIÁLU:

  • 16 obrázků zvířat
  • 16 kartiček se zvuky zvířat
  • 16 kartiček s počátečním písmenem zvířat
  • 16 kartiček s názvem zvířete velkým tiskacím písmenem
  • 11 námětů na využití pomůcky

PŘEHLED ZVÍŘAT A ZVUKŮ:

kráva (bú), ovečka (bé), koza (mé), osel (íá), sova (hú), opice (uuu), pes (haf), kuře (píp), kočka (mňau), prase (chro), slepice (kokodák), kachna (kač), husa (ga), žába (kvá), krocan (hudry), had (sss).

Na učiteli pak záleží, zda při hláskování bude žákům zvuk říkat vícekrát, např. ga – ga, kač – kač, hudry - hudry apod.

Ať už učíme čtení podle genetické metody nebo analyticko-syntetické, tak spojování písmen ve větší celky dělá dětem ze začátku výuky potíže. Při nácviku můžeme vycházet i z toho, co děti znají, z hlasů zvířat.

Materiál je koncipován tak, aby umožnil diferencovanou práci ve třídě:

  • děti, které procvičují fonematický sluch – přikládají k obrázku zvířete zvuk
  • na procvičení tvarů písmen slouží kartička s počátečním písmenem (tzv. náslovnou hláskou)
  • čtenáře zaměstnáme přiložením celého slova (čtení slov)

Ze začátku nácviku pracujeme v kruhu. Na zem dáme obrázky zvířat a říkáme zvuky zvířat, děti hledají obrázek, např. M-É (koza).

Úkol nacvičíme i opačně.