Stopy s písmeny

318
Předmět:
ČJ - genetická metoda, Český jazyk
Ročník:
1.
Učivo
ČJ - písmena
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
30 Kč
Druh materiálu:
Hra, Kartičky
Druh činnosti:
Čtení, Pohyb
Počet stránek:
20
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 538.25 KB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:
Sada produktů Cena
VÝBĚR MATERIÁLŮ - genetická metoda čtení 1 000 Kč

použití: jmenování slov na dané písmeno, jmenování slov z dané kategorie (např. ovoce na A – ananas, B – banán …), opakování anglických slovíček na daná písmena

OBSAH MATERIÁLU:

  • stopy s písmeny ke čtení písmen a dalším aktivitám 

POPIS AKTIVITY:

  • Karty jsem si vytiskla na barevné papíry a zalaminovala.
  • Karty neobsahují písmena Ď, Ň, Q, Ť, W, X.
  • Vyberu vždy určitý počet písmen a sestavím z nich na podlaze cestu, kterou žáci procházejí a jmenují daná slova dle písmene na stopě.
  • Karty lze využít v různých předmětech ve všech ročnících 1.stupně.

 

  1. ročník – jmenování slov na dané písmeno, jmenování slov z dané kategorie (názvy zvířat, potravin, věcí v domě …), čtení písmen, skládání slabik, skládání slov z písmen
  2. ročník – jmenování slovních druhů na daná písmena (podstatná jména, přídavná jména, slovesa)
  3. – 5. ročník – jmenování anglických slovíček na dané písmeno, vyjmenovaná slova a slova příbuzná na dané písmeno, rozšiřování slovní zásoby jmenováním slov dané kategorie – název státu, pohoří, řeky, města, spisovatele, názvu sportu, rostliny, živočicha …
  4. ročník – jmenování slov dle vzoru podstatných jmen
  5. ročník  - jmenování přídavných jmen tvrdých/měkkých na dané písmeno