Číslo týdne - PL

1805
Předmět:
Matematika
Ročník:
1.
Učivo
Ma - počítání do 20
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
55 Kč
Druh materiálu:
Omalovánka, Pracovní list, Přehledy
Druh činnosti:
Doplňování, Kreslení a vybarvování, Počítání
Počet stránek:
51
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 26.39 MB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:
Sada produktů Cena
SADA - číslo týdne 100 Kč

použití: pracovní listy, počet a zobrazení, čísla do 20, počet prvků, číslo před, číslo za, číselná osa, numerace do 20

 

OBSAH MATERIÁLU:

černobílé pracovní listy s čísly 1-10 ve dvou verzích – s doplněnými a nedoplněnými údaji
černobílé pracovní listy s čísly 11-20
tabulka pro zápis příkladů v daném číselném oboru
1 prázdná tabulka pro zápis příkladů
náměty pro využití materiálu
 

UŽITÍ MATERIÁLU:

Pracovní listy slouží k upevnění počtu prvků do 20.
Listy v oboru 1-10 jsou připraveny ve dvou vyhotoveních. Lze je využít dvojím způsobem: buď nakopírovat oboustranně obě verze. Potom první strana slouží k vyvození čísla a druhá k samostatné práci se sebekontrolou. Druhá možnost je diferenciace práce ve třídě – slabší děti dostanou hotový PL jako přehled a pouze si ho vybarví, zdatnější děti doplní chybějící údaje. Na druhou stranu potom mohou dokreslit nebo nalepit obrázky s daným počtem prvků, např. vystřihnou obrázky z časopisů.
Listy v oboru 11-20 jsou slouží k vyvození počtu nad 10. Děti              si vybarví vždy u obrázků daný počet.
Z druhé strany pracovního listu si píší příklady v daném oboru           (s přechodem přes základ 10 i bez přechodu). Záleží na zdatnosti každého dítěte.
Je vložen i jeden prázdný list na příklady.
 

UŽITÍ MATERIÁLU:

Pracovní listy si žáci mohou zakládat a vytvářet si tak své vlastní portfolio.