Otázky z prvouky pro třeťáky

480
Předmět:
Prvouka
Ročník:
3.
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
50 Kč
Druh materiálu:
Kartičky, Opakovací otázky, Opakování
Druh činnosti:
Mluvení
Typ hry:
Kartičky
Téma:
Konec šk. roku, Začátek šk. roku
Počet stránek:
23
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 1.18 MB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:
Sada produktů Cena
SADA - opakování z prvouky 125 Kč

POPIS AKTIVITY:

  • 108 kartiček s otázkami pro zopakování učiva prvouky 3. ročníku ve dvou vyhotoveních (s malými obrázky i bez)
  • na jednom listu A4 je 12 otázek
  • otázky jsou zaměřeny zejména na živou a neživou přírodu, třídění přírodnin, znaky rostlin a živočichů, obec, rodinu, minulost a současnost, obec, okolí bydliště, ekosystémy …

Další využití:

  • kartičky můžeme zařazovat postupně dle probíraného učiva ve 3. ročníku a využívat je k rychlému opakování v průběhu hodin prvouky
  • velmi dobře poslouží k opakování na konci 3. ročníku nebo na počátku 4. ročníku
  • kartičky mohou být využity i k tvorbě dalších her vědomostního charakteru, např. Riskuj, A-Z kvíz apod.
  • Kartičky můžeme využit i k soutěži skupin a to tak, že třídu rozdělíme např. Na 4-5 skupin. Žáci budou soutěžit postupně  (nejdříve první žák z každého týmu, pak druhý ...). Každý soutěžící si vybere otázku. Pakliže správně odpoví, má bod pro svůj tým. Otázka, která nebyla zodpovězena, se vrací do hry.