Utvoř - druhy vět

4541
Předmět:
Český jazyk
Ročník:
2.
Učivo
ČJ - druhy vět
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
25 Kč
Druh materiálu:
Kartičky
Druh činnosti:
Mluvení
Typ hry:
Kartičky
Počet stránek:
9
Velikost souboru: 322.19 KB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:

použití: samostatná práce, práce ve skupině, rozvoj mluvních dovedností, tvorba vět, psaní znamének za větou

OBSAH MATERIÁLU:

  • 4 karty s písmeny O, T, P, R (zkratky pro větu oznamovací, tázací, přací a rozkazovací) v barevné i čb verzi
  •  40 kartiček s částmi vět v infinitivu, např. JÍT K BABIČCE
  • Úkolem žáků je vybrat si jedno ze 4 označení druhu věty a tu utvořit, např. O: (Já) půjdu k babičce. T: Půjdeš k babičce? R: Jdi k babičce!  P: Kéž bych šel k babičce.
  • Ve větách můžeme libovolně měnit osobu, případně přidávat další slova, např. O: Marek půjde k babičce v neděli.