VELKÁ SADA - VÝBĚR MATERIÁLŮ PRO 2. ROČNÍK

8366
Předmět:
Český jazyk, Matematika, Prvouka, VÝBĚRY MATERIÁLŮ
Ročník:
2.
Učivo
Ma - počítání do 20, Ma - počítání do 100, Ma - násobení a dělení, Ma - slovní úlohy, ČJ - dvojhlásky au, ou, ČJ - di, ti, ni, ČJ - dě, tě, ně, ČJ - abeceda, ČJ - druhy vět, ČJ - význam slov, ČJ - měkké a tvrdé souhlásky, ČJ - pravopis ú/ů, ČJ - párové souhlásky, ČJ - bě, pě, vě, mě
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
2 500 Kč
Produkty v sadě:
Druh materiálu:
Hra, Kartičky, Omalovánka, Pomůcka, Pracovní list, SADA, Tematická sada, Výběr materiálů, Výukový plakát, Výzdoba třídy
Druh činnosti:
Kreslení a vybarvování, Manipulace, Počítání, Přiřazování, Řazení, Skládání, Stříhání a lepení, Třídění, Vyhledávání
Typ hry:
Postřehovka (ála Dobble), Barevné učení, Detektiv, Domino, Hexagony, Já mám, kdo má, Kartičky, Kolíčkové karty, Přebíjená, Skládačky
Typ souboru:
pdf
Přidat do košíku

viz popis u jednotlivých souborů

 

Výběr obsahuje pomůcky (stovková tabulka, číselná osa do 100, přehled násobků, přehled písmen, pravopisné karty ...), hry (skládačky, domina, postřehovka, přebíjená, početní řetězce, kolíčkové kartičky ...), omalovánky a pracovní listy.  Celkem více cca 70 souborů v cenově výhodnější sadě.