Opaky - dvojice slov

4946
Předmět:
Český jazyk
Ročník:
2., 3.
Učivo
ČJ - význam slov
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
35 Kč
Druh materiálu:
Hra, Kartičky
Druh činnosti:
Mluvení, Přiřazování, Třídění
Typ hry:
Kartičky, Skládačky
Počet stránek:
17
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 9.91 MB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:

použití: antonyma, význam slov, slova opačného významu, přídavná jména, příslovce, podstatná jména, přiřazování

OBSAH MATERIÁLU:

 

2 x 24 dvojic slov opačného významu, tj. 48 kartiček (barevná       i černobílá varianta)
na jednom listu formátu A4 je 6 dvojic, tj. 12 kartiček
náměty pro další práci s kartičkami
 

POPIS MATERIÁLU:

Materiál slouží zejména k výuce slov o významu slov (slova opačného významu). Úkolem žáků je přiřazovat slova opačného významu (významu). V materiálu jsou zastoupena dvojice s přídavnými jmény (např.: smutný x veselý), podstatnými jmény (den x noc), příslovci (nahoru x dolů), předložkami (nad x pod). Pokud již žáci umí slovní druhy, mohou být kartičky využity také ke třídění slovních druhů.