Měkké a tvrdé souhlásky - pravopisné karty

378
Předmět:
Český jazyk
Ročník:
2.
Učivo
ČJ - psací písmo, ČJ - měkké a tvrdé souhlásky
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
35 Kč
Druh materiálu:
Kartičky, Pomůcka, Pro učitele
Druh činnosti:
Doplňování
Typ hry:
Běhací aktivita, Kartičky
Počet stránek:
67
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 513.44 KB
Přidat do košíku

použití: samostatná práce, práce ve skupině, pomůcka na běhací diktáty, procvičování učiva

 

POPIS AKTIVITY:

  • Žáci obdrží hromádku kartiček.
  • Mohou pracovat samostatně nebo ve skupině.
  • Doplní i/í/y/ý a slova zapíší na mazací tabulku nebo sešitu.
  • Pro samokontrolu žáků je vhodné na druhou stranu kartičky označit správnou odpověď.
  • Kartičky lze využít i jako běhací diktát, kdy učitel rozmístí jednotlivé karty po třídě nebo chodbě školy, žáci doplněné zapisují do sešitu nebo mazací tabulku.
  • Lze hrát i jako skupinový diktát – jeden zapisuje, ostatní chodí pro slova a diktují zapisovateli.
  • S kartičkami lze procvičovat – jednotlivci, skupiny, v kruhu …
  • Můžeme rozvíjet i slovní zásobu žáků – žáci doplňují sousloví či tvoří přívlastky (jaké to může být).
  • Pokud nebudete děti svazovat tím, co mají doplnit, tak přijdou mnohdy i na více možností doplnění, např. list_ (listy, listí), mlad_ (mladý, mladí) apod.

Upozornění: Některé pdf soubory mohou špatně načítat psací písmo, proto doporučuji soubor s psacím písmem otevřít v prohlížeči (pravé tlačítko myší - otevřít v programu - vybrat daný prohlížeč, např. Chrome, Edge, Mozilla ...)