Násobilka - domino

312
Předmět:
Matematika
Ročník:
2.
Učivo
Ma - počítání do 100, Ma - násobení a dělení
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
30 Kč
Druh materiálu:
Hra, Kartičky
Druh činnosti:
Manipulace, Přiřazování
Typ hry:
Domino
Počet stránek:
13
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 391.22 KB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:

OBSAH MATERIÁLU:

  • 8 sad hry domino
  • Na jednom listu A4 je 16 kartiček, tj. jedna hra.

POPIS AKTIVITY:

  • Materiál obsahuje soubor sady k upevňování spojů pamětného počítání v oboru malé násobilky.
  • Žáci mohou pracovat individuálně nebo opakovat v menších skupinách.
  • Každé domino opakuje i spoje předcházejících řad.
  • Každá strana tvoří samostatnou hru.
  • K zahájení hry lze použít jakoukoli kartičku.
  • Kartičky jsou uzpůsobeny pro výuku násobilky dle prof. Hejného ve 2. ročníku, kdy se děti učí spoje např. 1 · 2, 2 · 2, 3 · 2, 4 · 2, 5 · 2 a 6 · 2, ostatní si odvodí až při násobilkách 7, 8 a 9. Děti zjistí, že 7 · 2 je totéž jako 2 · 7.
  • Toto domino tedy obsahuje vždy příklady, kdy se v dané řadě násobní do 6 · daná řada (2, 3, 4, 5, 6, , 8, 9 a 10)