1393
Novinka
50 Kč
1388
Novinka
170 Kč
1125
200 Kč
1097
75 Kč
1095
150 Kč
436
200 Kč

Nejnovější materiály

171
Výzdoba třídy, předložky s/z
40 Kč
170
TOP
Výzdoba třídy, přehledy učiva.
30 Kč
165
Výzdoba třídy, přehled tvarů písmen, abeceda.
25 Kč
161
Komplexní učitelský notes - administrativa třídy, přehledy, poznámky, přípravy, klasifikace, univerzální kalendář, plánování …
125 Kč
160
Obrázkové odměny pro děti na malých kartičkách z 13 různých témat.
40 Kč
159
Výzdoba třídy, oslava narozenin, řazení měsíců, dělení měsíců na roční období, vyprávění o měsících v roce podle symbolů na kartičce
30 Kč
158
Pomůcka k hodnocení individuálního pokroku žáků.
35 Kč
157
Kartičky k rozlosování žáků do skupin, např. do dvojic, trojic, skupiny po 4, dělení na 2 či 3 skupiny apod.
50 Kč
155
25 kartiček k obtahování linie, určení náslovné hlásky a seznámení se s tvary velkých tiskacích písmen
40 Kč
154
Pochvalné listy (pochvala třídního učitele) v černobílém provedení.
50 Kč
153
Upravitelné cedulky na dveře třídy nebo šatny v 1. ročníku pro snazší orientaci dětí.
0 Kč
152
Výukové plakáty do 1. ročníku.
120 Kč