1927
100 Kč
1827
175 Kč
1434
100 Kč
1388
200 Kč
1125
230 Kč
1097
75 Kč
1095
190 Kč
436
200 Kč

Nejnovější materiály

210
30 kolíčkových karet k označení osobních zájmen - he, she, it, they
30 Kč
209
16 základních frází k zapamatování pro třeťáky, včetně přivlastňovacích zájmen.
35 Kč
207
Skládání slovních spojení s částmi těla - individuální práce, práce ve skupině, práce s celou třídou, opakování slovní zásoby, domácí procvičování.
50 Kč
206
Učební pomůcka, představování, anglická jména, otázka na jméno, přivlastňovací zájmena jeho, její, moje, jejich ve vztahu se jménem
30 Kč
205
Vějířky pro názvy 12 barev a čísla od 1 do 20 v angličtině.
50 Kč
204
10 ks vějířků ke skládání čísel od 11 do 20 v angličtině
20 Kč
203
10 ks vějířků ke skládání čísel od 1 do 20 v angličtině
20 Kč
202
12 ks vějířků ke skládání názvů barev v angličtině
20 Kč
201
Hry k procvičení anglických slovíček - Já mám, kdo má ..., Domino
35 Kč
200
Hry k procvičení anglických slovíček - Já mám, kdo má ..., Domino
35 Kč
199
Kartičky pro hru Já mám, kdo má - využitelné v ČJ, AJ
35 Kč
198
2 hry k procvičení anglických slovíček - Dobble a přiřazování
30 Kč