1434
100 Kč
1388
170 Kč
1125
200 Kč
1097
75 Kč
1095
150 Kč
436
200 Kč

Nejnovější materiály

1581
Novinka
82 úsudkových slovních úloh na násobení na kartičkách + 2 pracovní listy
50 Kč
1575
Novinka
3 verze - násobilkové záložky, pomůcka s přehledem násobků a násobky k vlepení do sešitu.
40 Kč
1546
10 výukových plakátů s násobilkou na formátu A4
40 Kč
1541
Karty s čísly do 20 a karty k procvičení pravopisných jevů formou hry, formát A5.
60 Kč
1539
Karty s mouchami k upevnění pravopisných jevů formou hry.
35 Kč
1530
Karty s čísly 0-20 na formátu A5 k počítání, řazení čísel, porovnávání a hře mouchy.
35 Kč
1494
Námět k výrobě nehmotného dárku ke svátku matek v podobě voucherů.
35 Kč
1493
Pracovní listy k tvorbě flipbooku ke dni matek.
35 Kč
1488
Hra dobble se 13 kartičkami a 2 pracovní listy.
30 Kč
1452
6 omalovánek s tématem Den Země k procvičení násobení a dělení, včetně dělení se zbytkem
40 Kč
1440
60 kartiček s otázkami k rozvoji kreativního myšlení spolu s formuláři pro psaní.
40 Kč
1434
Den Země - skládání na podložku, pexeso, kolíčkové kartičky, grafomotorika.
100 Kč