1434
100 Kč
1388
170 Kč
1125
230 Kč
1097
75 Kč
1095
190 Kč
436
200 Kč

Nejnovější materiály

1730
Novinka
Češtinářská bojovka se 14 kvízovými otázkami a náměty pro další práci, vhodné ke konci školního roku.
54 Kč
1702
Soubor pracovních listů s obrázky a písmeny abecedy, včetně skupin.
65 Kč
1688
Velká sada produktů s násobením a dělením (bez dělení se zbytkem) s úsporou 15% oproti nákupu jednotlivých produktů.
480 Kč
1685
Desková hra k tvorbě tvarů slov s použitím pádů.
40 Kč
1664
108 kolíčkových kartiček - zobrazení tělesa, sítě těles a reprezentanti těles v běžném životě
45 Kč
1663
27 kartiček využitelných v prvouce (surovina - výrobek), ale také v AJ (sloveso být, It is made of ...).
40 Kč
1660
6 variant hry pexeso včetně PL pro zápis informací o zvířeti
45 Kč
1658
Celkem 5 variant hry pexeso s velkými tiskacími písmeny.
45 Kč
1630
Soubor tematických materiálů - domino, pexeso, pracovní listy, přehled slovíček.
50 Kč
1581
82 úsudkových slovních úloh na násobení na kartičkách + 2 pracovní listy
50 Kč
1575
3 verze - násobilkové záložky, pomůcka s přehledem násobků a násobky k vlepení do sešitu.
40 Kč
1546
10 výukových plakátů s násobilkou na formátu A4
40 Kč