1434
100 Kč
1388
170 Kč
1125
200 Kč
1097
75 Kč
1095
150 Kč
436
200 Kč

Nejnovější materiály

1303
240 kolíčkových kartiček se skupinami slov s bě, pě, vě, mě
40 Kč
1302
4 plakáty s obrázky slov obsahujících skupiny bě, pě, vě, mě v čb i barevné verzi
40 Kč
1267
80 kolíčkových kartiček s obrázky k tvorbě slovních spojení a označení druhu přídavného jména
50 Kč
1263
Soubor materiálů k určování druhů přídavných jmen - kolíčkové karty, desková hra, přehled učiva, kartičky.
150 Kč
1262
120 kolíčkových karet k určení druhů přídavných jmen
40 Kč
1253
24 slovních spojení s bě-pě-vě-mě, čtení s porozuměním, 4 hry, 2 stupně obtížnosti
30 Kč
1236
36 puzzlí ve tvaru srdíček k procvičení násobení mimo obor násobilek
30 Kč
1234
Sada kolíčkových karet a pracovních listů k určení počtu do 10, pozorování shod a rozdílů a rozvoj grafomotoriky (obtahování po linii, spojování shodných obrázků).
35 Kč
1230
2 x 10 pracovních listů k popisu obrázků (počet předmětů, jejich umístění - užívání předložek místa, barvy), mluvení a psaní vět v angličtině, cizích jazycích, ale i v českém jazyce
40 Kč
1224
10 testů po 10 slovních spojeních a kontrola práce
50 Kč
1211
4 hry po 12 puzzle kartiček (tj. 24 dílků) k procvičení souhláskových změn u přídavných jmen tvrdých mužský rod, životný
40 Kč
1195
Interaktivní prezentace - zaokrouhlování čísel do 1 000 na desítky s odkrýváním obrázku.
40 Kč