MLSP - obrázkové skládačky

2015
Předmět:
ČJ - genetická metoda, Český jazyk
Ročník:
1.
Učivo
ČJ - slova
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
45 Kč
Druh materiálu:
Kartičky, Pracovní list
Druh činnosti:
Doplňování, Kreslení a vybarvování, Manipulace, Řazení, Skládání
Typ hry:
Skládačky
Počet stránek:
19
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 10.55 MB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:
Sada produktů Cena
SADA - MLSP 210 Kč
SADA - Živá abeceda 350 Kč
SADA - obrázkové skládačky 80 Kč

použití: hláska-písmeno-slovo, skládání slov z písmen, slovo a obrázek, čtení slov, pořadí písmen ve slově

OBSAH MATERIÁLU:

2 x 18 dvojslabičných slov ke skládání z písmen MLPS + samohlásky (velká tiskací + malá tiskací písmena)
na jedné straně formátu A4 je 9 slov
kartičky s celými slovy ke složení, které mohou fungovat jako malá nápověda
slova ke složení: mísa, pila, máma, solí, lepí, mimi, mapa, pusa, lupa, pole, sele, Pepa, maso, laso, půlí, pálí, lípa, mele
2 čb pracovní listy k zapsání slov dětmi ve třech stupních obtížnosti (slova s počátečním písmenem, slova s nápovědou dvou písmen a celá slova k dopsání)

 

POPIS AKTIVITY:

·Děti skládají individuálně, ve dvojici nebo malé skupině slova  z písmen. Nápovědou je jim obrázek.
·Skládačky procvičují pořadí písmen ve slově.
·Děti mohou složená slova opsat do sešitu.
·Doporučuji si dát do sáčku menší počet slov dle vyspělosti dětí (postačí 3 -4 slova).
·Po skládání můžete využít i čb pracovní listy k zápisu slov. Jsou připraveny tři stupně obtížnosti k individualizaci práce.