1434
100 Kč
1388
170 Kč
1125
200 Kč
1097
75 Kč
1095
150 Kč
436
200 Kč

Nejnovější materiály

1096
Skládačka čtyř tvarů písma s obrázkem s patkovým i bezpatkovým písmem.
40 Kč
1095
Písmena tiskací a psací, přehled písmen na lavici, přehled písmen na formátu A4.
150 Kč
1094
Písmena k přiřazování - barevná i čb verze, písmena patková i bezpatková.
20 Kč
1093
Skládačka na vyvození desetinných čísel z desetinného zlomku ve dvou vyhotoveních (kruh, obdélník) + výukový plakát do třídy.
40 Kč
1092
6 přehledů s písmeny na lavici - názorná pomůcka
40 Kč
1076
3 hry po 6 příkladech k procvičení písemného dělení s QR kódy
40 Kč
1075
2 hry formou běhací aktivity s QR kódy na písemné dělení dvojciferným dělitelem
40 Kč
1073
Praktická pomůcka pro prvňáčky a druháky k vybavení tvarů písmen, barevná i čb verze, přiložena verze k dokreslení vlastní ilustrace či dopsání/opisu písmen.
40 Kč
1072
Pracovní list k bilancování uplynulého roku, vhodný již od 1. třídy.
22 Kč
1071
SADA - čtení s porozuměním, tematická slovní zásoba, svátky, roční období
100 Kč
1070
10 pracovních listů na čtení s porozuměním a orientaci na ploše, každý list ve trojím vyhotovení (velká tiskací písmena, malá tiskací písmena a psací písmo)
55 Kč
1069
Soubor aktivit ke čtení s porozuměním.
265 Kč