11100
200 Kč
9828
60 Kč
8499
130 Kč
4987
130 Kč
4979
130 Kč
4960
315 Kč
4957
130 Kč
4545
150 Kč
3694
150 Kč
2968
50 Kč
1927
100 Kč
1827
210 Kč
1434
100 Kč
1388
200 Kč
1125
300 Kč
1097
225 Kč
1095
190 Kč
1071
100 Kč
436
265 Kč
226
150 Kč

Nejnovější materiály

214
36 karet k rozlišování tvaru předmětu, barvy, velikosti a počtu do 5.
30 Kč
213
Kartičky pro určení počtu do 5
22 Kč
212
4 hry typu domino k určení počtu prvků do 5
35 Kč
211
Sada kartiček s čísly, puntíky, obrázky, matematickými symboly pro názorné vyučování v 1. ročníku.
50 Kč
210
30 kolíčkových karet k označení osobních zájmen - he, she, it, they
35 Kč
209
16 základních frází k zapamatování pro třeťáky, včetně přivlastňovacích zájmen.
35 Kč
207
Skládání slovních spojení s částmi těla - individuální práce, práce ve skupině, práce s celou třídou, opakování slovní zásoby, domácí procvičování.
50 Kč
206
Učební pomůcka, představování, anglická jména, otázka na jméno, přivlastňovací zájmena jeho, její, moje, jejich ve vztahu se jménem
30 Kč
205
Vějířky pro názvy 12 barev a čísla od 1 do 20 v angličtině.
50 Kč
204
10 ks vějířků ke skládání čísel od 11 do 20 v angličtině
20 Kč
203
10 ks vějířků ke skládání čísel od 1 do 20 v angličtině
25 Kč
202
12 ks vějířků ke skládání názvů barev v angličtině
25 Kč