11100
Novinka
200 Kč
9828
60 Kč
8499
130 Kč
4987
130 Kč
4979
130 Kč
4960
315 Kč
4957
130 Kč
4545
150 Kč
3694
150 Kč
2968
50 Kč
1927
100 Kč
1827
210 Kč
1434
100 Kč
1388
200 Kč
1125
300 Kč
1097
225 Kč
1095
190 Kč
1071
100 Kč
436
265 Kč
226
150 Kč

Nejnovější materiály

165
Výzdoba třídy, přehled tvarů písmen, abeceda.
25 Kč
161
Komplexní učitelský notes - administrativa třídy, přehledy, poznámky, přípravy, klasifikace, univerzální kalendář, plánování …
150 Kč
160
Obrázkové odměny pro děti na malých kartičkách z 13 různých témat.
40 Kč
159
Výzdoba třídy, oslava narozenin, řazení měsíců, dělení měsíců na roční období, vyprávění o měsících v roce podle symbolů na kartičce
30 Kč
158
Pomůcka k hodnocení individuálního pokroku žáků.
35 Kč
157
Kartičky k rozlosování žáků do skupin, např. do dvojic, trojic, skupiny po 4, dělení na 2 či 3 skupiny apod.
50 Kč
155
25 kartiček k obtahování linie, určení náslovné hlásky a seznámení se s tvary velkých tiskacích písmen
40 Kč
154
Pochvalné listy (pochvala třídního učitele) v černobílém provedení.
50 Kč
153
Upravitelné cedulky na dveře třídy nebo šatny v 1. ročníku pro snazší orientaci dětí.
0 Kč
152
Výukové plakáty do 1. ročníku.
120 Kč
151
Výukové plakáty, porovnání počtu, menší, větší, rovná se, pomůcka k manipulaci pro žáky
40 Kč
150
TOP
Výzdoba třídy, čísla do 10 a jejich znázornění
45 Kč