Předpony a předložky - hra bomba

388
Předmět:
Český jazyk
Ročník:
4., 5.
Učivo
ČJ - stavba slova
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
45 Kč
Druh materiálu:
Hra, Kartičky, Pomůcka
Typ hry:
Bomba, Otoč a zkontroluj
Počet stránek:
20
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 570.66 KB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:

použití: individuální práce, práce ve skupině, práce s celou třídou, pravopis předpon a předložek, od, nad, pod, před/e, bez/e, roz/e

OBSAH MATERIÁLU:

Materiál obsahuje 210 oboustranných kartiček ke hře bomba na procvičení pravopisu předpon a předložek. Na druhé straně kartičky je slabě šedou barvou i správné řešení v podobě nůžek (předložka – píšeme zvlášť) a šipek směřujících dohromady (jako symbol pro předponu – píšeme zvlášť). Řešení slouží k samokontrole žáků, aby mohli hrát ve skupinkách bez kontroly učitele.

V materiálu jsou použity předložky a předpony od, nad, pod, před/e, bez/e a předpona roz/e.

NÁVRHY AKTIVIT:

Hra Bomba – hrajeme v kruhu a podáváme si tikající bombu ze hry Tik tak bum. Kartičky dáme na hromádku, textem nahoru. Hráč, který je na řadě si vezme kartičku a určí, zda se jedná o předponu (píšeme dohromady) nebo předložku (napíšeme zvlášť). Kontrolu provede otočením kartičky. V případě správné odpovědi si kartičku ponechá. Pak předává bombu dalšímu hráči. Jakmile bomba vybuchne, žák již nemůže odpovědět a hra se opakuje.