Slova mnohovýznamová ve větách - kolíčkovky

9227
Předmět:
Český jazyk
Ročník:
2., 3.
Učivo
ČJ - význam slov
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
45 Kč
Druh materiálu:
Kartičky
Druh činnosti:
Čtení, Manipulace
Typ hry:
Kolíčkové karty
Počet stránek:
28
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 13.05 MB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:
Sada produktů Cena
SADA - význam slov 375 Kč
SADA - slova mnohovýznamová 125 Kč

použití: slovo a jeho význam, slovo a obrázek, čtení vět, čtení s porozuměním, kolíčkování

 

OBSAH MATERIÁLU:

 

60 barevných kolíčkových kartiček na formátu A4  s řešením ve formě obrázku na druhé straně
60 čb kolíčkových kartiček na formátu A4  s řešením ve formě obrázku na druhé straně
na jedné straně formátu A4 je 12 kartiček
1 list se 4 čb šablonami pro kolíčkové kartičky určené k tvořivé práci žáků (možno využít ve vv)
 

POPIS MATERIÁLU:

Materiál slouží zejména k využití u tématu o významech slov. Zároveň procvičují děti čtení vět a čtení s porozuměním, kdy je jejich úkolem označit správný obrázek k dané větě. Děti si správnost řešení mohou ověřit otočením kartičky, kde na druhé straně je správná odpověď ve formě obrázku se šedou konturou.