Tajemné slovo - 3. ročník

254
Předmět:
Český jazyk
Ročník:
3.
Učivo
ČJ - stavba slova, ČJ - vyjmenovaná slova, ČJ - slovní druhy, ČJ - kat. podst. jmen, ČJ - kat. sloves
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
30 Kč
Druh materiálu:
Hra, Opakování
Druh činnosti:
Čtení, Luštění, Pohyb
Typ hry:
Běhací aktivita
Téma:
Konec šk. roku
Počet stránek:
9
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 456 KB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:
Sada produktů Cena
SADA - Tajemné slovo 1. až 5. ročník 130 Kč

okruhy učiva:

počet slabik, slovní druhy – podstatné jméno, přídavné jméno, sloveso, předložka, spojka, samohláska x souhláska, druhy souhlásek – tvrdé, měkké, obojetné, vyjmenovaná slova po B, L, M, P slova příbuzná, mluvnické kategorie podstatných jmen – pád, rod, číslo, mluvnické kategorie sloves – osoba, stavba slova – kořen,

POPIS AKTIVITY:

  • Žáci obdrží hromádku kartiček.
  • Mohou pracovat samostatně nebo ve skupině.
  • Materiál lze použít i pro běhací diktát. Potom ve třídě umístíme předem vybrané kartičky.
  • Úkolem žáků je podle tří indicií určit tajemné slovo.
  • Indicie používají mluvnické termíny, se kterými se žáci v průběhu 3. ročníku seznámili.
  • Pokud kartičky zalaminujete, lze na ně psát (škrtat si vyloučená slova) fixou na mazací tabulku v případě individuální nebo skupinové práce.