Tajemné slovo - 5. ročník

252
Předmět:
Český jazyk
Ročník:
5.
Učivo
ČJ - slovní druhy, ČJ - kat. podst. jmen, ČJ - kat. sloves, ČJ - vzory podst. jmen, ČJ - druhy přídavných jmen, ČJ - zájmena
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
30 Kč
Druh materiálu:
Hra, Opakování
Druh činnosti:
Čtení, Luštění, Pohyb
Typ hry:
Běhací aktivita
Téma:
Konec šk. roku
Počet stránek:
9
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 459.99 KB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:

okruhy učiva:

stavba slova, slovní druhy, dělení hlásek, počet slabik, mluvnické kategorie podstatných jmen, vzory podstatných jmen, mluvnické kategorie sloves – osoba, číslo, čas, způsob, druhy zájmen, druhy přídavných jmen, vzory přídavných jmen, druhy číslovek

POPIS AKTIVITY:

  • Žáci obdrží hromádku kartiček.
  • Mohou pracovat samostatně nebo ve skupině.
  • Materiál lze použít i pro běhací diktát. Potom ve třídě umístíme předem vybrané kartičky.
  • Úkolem žáků je podle tří indicií určit tajemné slovo.
  • Indicie používají mluvnické termíny, se kterými se žáci v průběhu 5. ročníku seznámili.
  • Pokud kartičky zalaminujete, lze na ně psát (škrtat si vyloučená slova) fixou na mazací tabulku v případě individuální nebo skupinové práce.